Revisor

  • Kontoplan anpassade till bolagets bokföring
  • Redovisning av fakturering och dokument i Software
  • Revisor
  • Huvudbok
  • Balansräkningar
  • Resultaträkning
  • Årsredovisning
  • Noter till årsredovisning
  • Depositioner till handelsregistret
  • Legalisering av årsredovisning i handelsregistret
Zeit des Wandels,
Zeit der Chancen Entdecken Sie die Schlüsselfaktoren für die Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens.
© 2024 | Aserpro Consulting S.L.                                                  
Webb Karta - Rättsligt meddelande - Sekretess