Verksamhetsår

  • Muntlig eller skriftlig rådgivning
  • Mervärdesskatt (I.V.A.)
  • Inkomstskatt för fysiska personer (PIT)
  • Bolagsskatt
  • Deklaration av transaktioner inom föreningar
  • Verksamhetsdeklarationer för tredje part överstigande 3005,56 €
  • Sociala avgifter arbetare, yrkesverksamma, jordbrukare etc.
  • Beskattning av utlänningar
  • Avdrag från uthyrning av lokaler
  • Ansökan om uppskov med beskattning
Zeit des Wandels,
Zeit der Chancen Entdecken Sie die Schlüsselfaktoren für die Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens.
© 2022 | Aserpro Consulting S.L.                                                  
Webb Karta - Rättsligt meddelande - Sekretess