Arbetskraft

  • Ansökningar om bidrag för uthyrning av arbetstagare
  • Nyanställning och uppsägning av personal
  • Registrering av företag inom socialförsäkringen
  • Anställningsavtal
  • Beräkningar av löner och socialförsäkring
  • Begäran om anstånd med betalning av socialförsäkringar
  • Representation vid yrkesinspektionen
  • Representation vid medling, skiljeförfarande och förlikning för att lösa tvister.
Zeit des Wandels,
Zeit der Chancen Entdecken Sie die Schlüsselfaktoren für die Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens.
© 2022 | Aserpro Consulting S.L.                                                  
Webb Karta - Rättsligt meddelande - Sekretess