Handel

  • Registrering av företag (SL, SA, SL, etc.).
  • Byte av säte Handelsregistret
  • Köp och försäljning av aktier i bolag
  • Uppsägning av administratör inom bostadsförening
  • Kallelse bolagsstämma
  • Patent & Registreringsverket – Registrering av bolagsmän/medlemmar
  • Styrelsemötesprotokoll
Zeit des Wandels,
Zeit der Chancen Entdecken Sie die Schlüsselfaktoren für die Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens.
© 2024 | Aserpro Consulting S.L.                                                  
Webb Karta - Rättsligt meddelande - Sekretess